Molí de vent de can Aixelà Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Entre Can Aixelà i la carretera B-212.

Coordenades:

41.33696
1.66138
387994
4577028
08251-96
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Eclecticisme
Popular
XIX-XX
Regular
Presenta oxidació important i trencament de les peces i mecanismes de ferro. També s'observen esquerdes i petits despreniments a la part més elevada de la torre.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 001A00001
Tríade scp

Torre de planta octagonal sobre un desnivell del marge del riu. La base és quadrangular, a la part inferior del vessant, i és feta de maó manual vist, decorat amb ràfecs, cornises i obertures romboïdals. A la part superior hi ha un voladís de maó amb ràfec sustentat amb estructura metàl·lica a la qual s'accedeix per una escala de cargol que puja per l'interior i desemboca a un portal amb porta de fusta. També hi ha una barana de ferro amb motius geomètrics. Al coronament, que està sustentat amb una volta de casquet esfèric, hi ha el mecanisme d'un molí de vent de ferro amb les aspes molt malmeses, trencades i rovellades. Al costat de la torre hi ha un magatzem de planta baixa amb coberta a dues aigües. A la part baixa de la torre, sota el desnivell de terra hi ha una porta que dona accés a una font, al davant d'aquesta porta i ha una terraceta amb barana de maó i unes escales que baixen fins al riu.

L'entorn del recinte està molt descuidat i està en procés de degradació.