Molí Blanc Torrelavit

Alt Penedès
Plana de Can Batllori
A 288 m a l'est de Can Comas, per un camí terrer que hi mena.
207 m

Coordenades:

41.44758
1.71994
393075
4589235
08287-73
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. cadastral: 3193001CF9839S0001EW
Oriol Vilanova

Antic molí paperer de planta rectangular compost de planta baixa i dos pisos, el superior utilitzat com a assecador dels papers. Presenta les obertures disposades simètricament a totes les façanes, en fileres de vuit a nivell del primer pis i de dotze al pis superior a les façanes de llevant i de ponent, més estretes, i de dotze a nivell del primer pis i setze a nivell del pis superior a les façanes nord i sud, més allargassades. L'antiga porta d'accés, més ample que les finestres, es troba a la planta baixa de la façana de llevant, situada a la part esquerra d'aquesta, amb una sola finestra al seu costat esquerre, i cinc més al dret. Totes les obertures són d'arc carpanell. L'aparell constructiu dels murs de l'edifici és fet en maó, típic en construccions industrials. A la banda sud, el molí té adossat un altre edifici, reconvertit per a ús residencial, té la planta quadrada, amb planta baixa, pis principal, segon pis i golfes, amb teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada al sud-est i cantoneres de carreus de pedra. Presenta una disposició simètrica de les obertures, amb porta d'arc carpanell al centre de la planta baixa, finestra quadrada a la banda esquerra i un curiós portal de carreus de calcària, relativament ben escairats als muntants i irregulars a l'arc rebaixat superior. Al primer pis hi ha tres finestres disposades a sobre les obertures de la planta baixa, totes tres amb marc de calç de color blanc; la del centre és una porta amb barana, les laterals són finestres quadrades. Al pis superior hi ha vuit finestres estretes d'arc carpanell. A la façana oest hi ha una altra porta d'accés situada a l'extrem esquerre, amb tres finestres més alineades a la seva dreta. A nivell del primer pis hi ha vuit finestres d'arc carpanell, i a la part superior, corresponent a les golfes, n'hi ha cinc, més petites.

Segons Salvador Llorac, en el fogatge de 1553 apareix esmentat un tal Jover, del molí draper, és a dir, d'un molí batà (d'abatanar draps), que per un document del segle XVII se suposa que era situat al lloc on ara hi ha el molí de Baix, més tard molí Blanc, prop de Can Comes de Terrassola. La indústria dels molins fariners es va mantenir durant tot el segle XVII, començant a minvar el XVIII en donar pas a la indústria paperera (molt més rendible). Així, d'aquesta època existeix el molí paperer de Can Comes, de Terrassola (que havia estat fariner i el 1733 es diu que s'havia anomenat d'en Cortés i ara d'en Comes; en un censal de 1727-1756 consta que estava en ruïnes), ara conegut per molí Blanc.

Grup de Recerques "El Podall" (2006): "Els molins de Torrelavit". Calendari municipal del 2006.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 108.