Masoveria del castell de Savassona Tavèrnoles

Osona
Savassona, castell
Pel camí que surt a mà dreta, aproximadament al punt quilomètric 4,6 de la carretera BV-5213.
624 m

Coordenades:

41.9565
2.33786
445126
4645158
08275-35
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Regular
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 22 (arquitectònic). BCIL.
Sí, IPA.: 24272.
Fàcil
Residencial
Privada
002103600DG44F0001BG
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, formada per dos cossos adossats a diferent alçada. Es troba assentada en un indret amb fort pendent.
El cos que correspon a la façana, que es troba orientada a migdia, és cobert a dues vessants, amb el carener paral·lel a la mateixa.
El cos posterior, és cobert a una sola vessant i aboca les aigües al sud. La façana sud presenta un portal rectangular, amb accés al primer pis i diverses finestres amb ampits.
Hi ha una lliça, amb un mur de tanca que s'uneix a la façana de l'est. Aquesta façana presenta un portal d'arc rebaixat.
A ponent s'hi afegeixen diversos annexos de pedra.
És construïda amb maçoneria i pedra vista; alguns sectors són arrebossats.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 27.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

La masoveria fou construïda vers el segle XVIII.
Presenta diverses dates gravades a les llindes de la casa: "1701" al portal nord, "1716" al portal oest, i "1714" al portal i la finestra est.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).