Mas Sansalvador Oristà

Osona
Sector est del terme municipal
A 800 metres per pista forestal de la carretera B-433, punt quilomètric 0'900

Coordenades:

41.95297
2.13054
427940
4644920
08151-81
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Barroc
Contemporani
XVII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23226
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A00002
Jordi Compte i Marta Homs

El mas Sansalvador està situat a uns metres de l'església de Sant Salvador de Serradellops, en un punt elevat a l'extrem est del terme municipal.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal i diversos cossos adossats al voltant donant origen a un conjunt complex. El volum principal, de planta baixa, primer pis i golfes, està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra, amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant la majoria d'obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al nord i a l'església de Sant Salvador, mostra diverses parts, amb el volum principal a la dreta, un ample accés al centre i un cos adossat a l'esquerra. En el volum principal hi ha quatre finestres reformades a nivell de primer pis, una amb data de 1908, a més d'una finestra emmarcada amb maó i una emmarcada amb monòlits de pedra treballada a les golfes. A nivell de planta baixa hi ha adossat un pou construït amb pedra i amb llinda datada l'any 1716. Al centre de la façana hi ha una accés que permet el pas a un pati cobert davant l'antiga façana principal, orientada a l'oest. Més a l'esquerra hi ha un cos adossat, on s'observa un portal emmarcat amb pedra treballada i la data de 1740 inscrita a la llinda, una finestra emmarcada amb pedra treballada just a sobre i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit de pedra.
A la façana est hi ha quatre espitlleres emmarcades amb pedra treballada a la planta baixa. Al primer pis s'observa un balcó i una finestra reformats, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i ampit motllurat, dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada tapiades, una de les quals amb decoració d'arc conopial a la llinda. A les golfes hi ha tres finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta.
La façana sud presenta a nivell de planta baixa una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada, una finestra emmarcada amb maó i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals amb decoració d'arc conopial i el relleu d'una roda a la llinda. Al primer pis hi ha dos balcons emmarcats amb pedra bisellada, un dels quals dóna accés a una gran balconada. A les golfes hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i dues emmarcades amb monòlits de pedra bisellada.
La façana oest només és accessible a través de l'accés que hi ha a través de la façana principal. Aquesta façana, antigament la principal, queda avui tancada dins un pati cobert, deixant a la vista únicament el portal adovellat d'arc de mig punt. També a la part oest de l'edifici hi ha un pati tancat, delimitat per diverses estructures agropecuàries i el cos que hi ha adossat a l'esquerra de la façana principal. Aquest cos, en la seva façana sud, té una gran galeria formada per cinc obertures d'arc rebaixat sustentades amb pilars bisellats, motllurats en el capitell i la base.

El mas Sansalvador apareix documentat en el fogatge de 1553 fet per Pere Espinal, del mas Vilasendre, on es reflectien els principals caps de cases, entre els quals es hi ha Francesc Salvador. L'edificació actual és probablement una construcció del segle XVII ampliada i reformada al segle XVIII.

IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.