Mas Massagué Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
Al final d'un camí de terra entre el camí de les Planes i el camí dels Botins

Coordenades:

41.38877
1.73121
393921
4582692
08249-66
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVIII
1776
Regular
Algunes estances de l'interior de l'immoble presenten un notable estat de degradació.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002500CF42C003
Oriol Vilanova

Conjunt arquitectònic rural format a partir d'una masia de planta rectangular amb façana a doble vessant. Aquest edifici principal presenta planta baixa, pis i golfes. La façana, orientada al sud-est i amb les obertures en composició simètrica, presenta, a la planta baixa, la porta d'entrada, al centre, amb un pedrís enrajolat construït als anys '60 del segle XX. A cada costat de la porta d'entrada hi ha una finestra quadrada. La façana a l'alçada d'aquesta planta baixa està arrebossada amb guix de color blanc.
A l'alçada del primer pis s'observa, al centre, una finestra amb balcó i barana recta de ferro forjat, actualment gairebé tapada per una planta enfiladissa. Aquesta obertura està emmarcada per un marc rectangular en baix relleu. Seguint la mateixa composició que les obertures de la planta baixa, a cada costat d'aquesta finestra amb balcó hi ha una altra finestra, sense balcó, però amb ampit que sobresurt lleument de la façana amb decoració de franges horitzontals escalades.
De l'interior cal destacar, a la planta baixa, un embarrat d'una premsa que actualment actua com a llindar superior d'una porta, que hi té inscrita la data 1776, i que es troba molt a prop dels càntics cups de fermentació, avui en desús. Aquest element correspon a una premsa ubicada en aquest emplaçament probablement al moment de construcció de l'edifici (veure "història"). Al primer pis destaca l'antic menjador, habilitat avui com a sala d'estar, que conserva el sostre amb embigat de fusta, amb dues habitacions de grans dimensions a cada banda. Per últim, és interessant l'encavallada de fusta del sostre, visible a les golfes, on hi havia l'antic rebost.
A l'exterior, l'edifici té adossat, a la dreta de la façana principal, un cos modern utilitzat per a diverses tasques agrícoles i de magatzem, construït amb totxo vist, així com un galliner igualment modern. A la banda sud, hi ha adossada una casa moderna, residència de la família de propietaris.

Gran part de la informació d'aquesta fitxa prové d'informació oral a partir de l'entrevista mantinguda amb els senyors Daniel Domènec i Elvira Ferrando el dia 02/07/08.

La data més antiga documentada per a aquest conjunt arquitectònic és l'any 1776, que apareix inscrit, com s'ha dit al camp "descripció", en l'embarrat de fusta d'una premsa encastada en una de les parets de la masia principal, col·locada en aquest emplaçament probablement al moment de construcció de l'edifici. Segons informació oral dels propietaris, els senyors Elvira Ferrando i Daniel Domènec, el conjunt sempre ha estat propietat de la seva família.