Mas d'en Tort Torrelavit

Alt Penedès
Finca del Mas d'en Tort
A 1km del carrer del Bessó en direcció sud.
281 m

Coordenades:

41.43659
1.69735
391170
4588043
08287-37
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX
Regular
estat de conservació molt ruïnós
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 08287A024000160000XL
Oriol Vilanova

Conjunt arquitectònic format per tres edificis, dos dels quals estan adossats i un estat de conservació molt ruïnós. Entre ambdues construccions hi ha una distància aproximada de 32 metres. Tots els edificis presenten una planta rectangular amb teulades a dues aigües i els careners paral·lels a la façana, així com diversos annexos arquitectònics posteriors per a ús agrícola. L'estat ruïnós dels edificis adossats, ubicats a la banda oest fa difícil la seva descripció; tot i així enumerem els elements conservats més destacats. Els murs, en la seva part inferior, estan fets amb pedres i còdols de riu units amb morter de calç i sorra, amb algun reforç de maó. La part superior presenta un parament de maó arrebossat. En general crida l'atenció l'heterogeneïtat de paraments i materials emprats en la seva construcció.
Gran part dels arcs, tant en finestres com en portes, sóc escarsers, la majoria d'ells tapiats. El sostre presenta embigat de fusta i la part més nova conserva una armadura de fusta de cinc nusos. La resta del sostre està enrunat. Aquest mateix espai allotja el que semblen dos dipòsits circulars de grans dimensions i un contrafort fet de maons, elements tots ells contemporanis. La façana sud presenta dos arcs adovellats tapiats amb còdols i terra. L'edifici més oriental, en més bon estat de conservació, presenta una façana amb aparell original de maons i refaccions posteriors de totxo. S'observa una planta baixa i un primer pis, amb obertures organitzades regularment. Destaca la conservació de l'espai de la cuina, amb embigat al sostre, llar de foc, cuina econòmica pel que fa a l'estructura, però sense les peces de metall i pis recobert de rajola de terra cuita amb incisions.