Mas Bosc Sant Martí de Centelles

Osona
Zona de Roquetes
Pla sobre el Torrent de Roquetes, anat per Sant Miquel del Fai

Coordenades:

41.72826
2.21207
434468
4619906
08224-72
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI
Regular
Una part de les estructures es troba en estat precari
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 006A00024
Anna M. Gómez Bach

Mas constituït per dos edificis annexats formant una planta rectangular orientada est-oest, amb façana de paredat comú de petites pedres escassament treballades i amb un emblanquinat a les façanes est i sud. A la façana principal es troba una portalada d'arc de mig punt adovellat. Cal destacar les finestres organitzades en grup de tres a la primera planta i una obertura sola per a les golfes. La resta d'obertures corresponen a finestres quadrangulars, la majoria de factura senzilla. A la part davantera s'hi troba un petit tancat de paret comú i també emblanquinat que tanca l'accés principal, deixant una segona entrada rectangular i de factura més senzilla a la cara sud. La resta d'estructures constructives són més aviat precàries, es documenta a prop una bassa-rentadora amb pedres treballades de forma circular i de factura força moderna. I també es pot apreciar l'existència d'estructures properes destruïdes, que podrien correspondre a annexos de la mateixa casa o estructures més antigues no identificades.

Mas que segons Pladevall es documenta despoblat al 1553 i que la seva construcció es podria situar al segle XIV o anterior. Les evidències arquitectòniques conservades de l'edifici són de factura força moderna limitant el coneixement de l'estructura primitiva d'aquest mas. L'estructura actual es podria atribuir cronològicament als segles XVII o XVIII, documentat tant per l'abundant presència de teula com element constructiu dels paraments com per la factura de les diverses obertures. Aquesta segona fase constructiva coincidiria amb un augment demogràfic important i una recuperació d'antics espais conreats situats en zones perifèriques de valls i planes.

PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.