Margues del turó del Morral Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Turó del Morral
A la banda de ponent del terme municipal, vorejant el traçat del PR-C 49
597m

Coordenades:

42.01611
2.23078
436311
4651851
08215-193
Patrimoni natural
Zona d'interès
Paleògen
Regular
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 08214A00100011
Adriana Geladó Prat

Es tracta d'unes formacions geològiques de color gris blavós, que són conseqüència de l'erosió d'un dels contraforts de l'altiplà per totes les seves vessant, caracteritzant la imatge de ponent del municipi i esdevenint el teló de fons del nucli urbà. De fet, pràcticament tot el substrat geològic de la plana de Vic està constituït per lutites carbonàtiques (margues blaves) formades durant l'Eocè, dins del període Terciari. Es caracteritzen per la seva composició argilosa i carbonatada, d'origen sedimentari i formades en un entorn aquàtic. La dissolució dels carbonats facilita l'alliberament de les argiles, facilitant la seva desfeta i afavorint la creació de xaragalls i grans solcs. Una altra de les característiques d'aquestes margues és l'escassa vegetació que s'hi reprodueix, així com la seva composició sorrenca i fossilífera.

El període Eocè està datat entre el final del Paleocè (fa 56 milions d'anys) i el principi de l'Oligocè (fa 33,9 milions d'anys).

SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 97-98.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 1.BN.
Https://naturalocal.net/ [Consulta: 03-04-2020].