Mare de Déu de Montserrat de Cal Prat Puig-reig

Berguedà
Plaça de l'Església, Colònia Prat, 08692-Puig-reig
Colònia Prat

Coordenades:

41.98749
1.88796
407885
4648985
08175-118
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
Historicista
XIX-XX
1882
Regular
Inexistent
si, IPA 3664
Fàcil
Religiós
Privada
Ref. Cad.: 7992001DG0479S0001OP
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Església d'una sola nau amb capelles laterals, amb presbiteri quadrat al qual s'hi afegiren dos cossos, la sagristia i el baptisteri. La façana, orientada a migdia i en situació frontal a la casa dels propietaris, es un exemple auster d'historicisme amb clares referències renaixentistes o clàssiques, evidenciades especialment en l'ús de recursos decoratius de catàleg, tals com el frontó triangular de la façana, el campanar en forma de templet, l'òcul i sobretot el recurs de la pedra "encoixinada" seguint els esquemes i models neoclàssic. Adossat al costat de llevant de l'església, es van construir la rectoria i l'escola dels nens.

L'any 1946 el bisbe de Solsona, Mn Enrique Tarancón, beneí les obres de restauració de l'església i la reposició del campanes.

Els orígens i l'aparició de la colònia de Cal Prat tenen com a protagonista la figura de Teodor Prat, un industrial de Sallent (Bages) que comprà, l'any 1870, els terrenys on a continuació construí una fàbrica de filats i teixits de cotó. El permís d'obres li arribà el 1871 i el berguedà Francesc Joan Canals, mestre d'obres, s'encarregà d'aixecar la fàbrica, els espais industrials annexos i els primers habitatges per als treballadors. Més endavant, la colònia s'amplià amb la construcció de més habitatges i els propietaris encarregaren, també, la construcció d'una església i d'una torre per al seu ús privat.
L´església s'inaugura el 1882 i el 1949 fou restaurada per paliar els efectes del saqueig que va patir durant la Guerra Civil.

SERRA, R. La colònia Prat, Parc Fluvial del Llobregat s/d
CLOTET, D. I SERRA, R. "Capellans de colònia", a Histories del riu. El llegat de les colònies, Regio7, 2005, p. 79-80.
VV.AA. Inventaridel Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El Berguedà, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1994.
TEIXIDOR, E. I SERRA,R.(2010). Vida de colònia. Les colònies tèxtils a Catalunya, Angle Ed.