L'Hostal Nou
Malla

  Osona
  Camí de l'Hostal Nou
  Emplaçament
  S'hi accedeix des del camí del mas Pla, seguint fins un camí que hi ha abans de creuar la C-17

  Coordenades:

  41.90488
  2.24802
  437630
  4639489
  Número de fitxa
  08111 - 25
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 22943
  Accés
  Fàcil
  Lúdic
  Titularitat
  Privada
  000306000DG33H0001ES / 08110A008000010000HF / 08110A008000010001JG
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  L'Hostal Nou és un edifici construït a peu del camí ral a mitjans del segle XIX. És una construcció de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos, definits a la planta baixa i al pis per obertures d'arc rebaixat arrebossat. El finestral central té sortida a un balcó de baranes forjades, sota el qual hi ha inscrit l'any "1847". A nivell de les golfes hi ha tres petites finestres quadrades. Les finestres dels pisos superiors i la cornisa estan decorades amb motllures, que ressalten sobre el revestiment amb una altra tonalitat. A banda i banda d'aquest volum s'hi adossen sengles cossos annexes d'un sol nivell d'alçat i la coberta a un vessant que fa el desaiguat als laterals, que reforcen la simetria de l'edifici. A la part de migdia hi ha un segon volum, de dos nivells d'alçat i la coberta a una vessant que fa el desaiguat a tramuntana. D'aquest en destaca una galeria horitzontal, situada a nivell del primer pis, amb tres grups de dos pòrtics d'arc escarser arrebossat. A la part de ponent i tramuntana hi ha les cavallerisses, que formen un pati central amb la resta dels volums. Des del portal del primer volum hi ha un pas que permetia accedir amb els cavalls fins al pati central, al qual comunica a través d'un portal d'arc escarser ceràmic. El parament dels murs és de pedra amb argamassa a la planta baixa i maó als pisos superiors, revestits i pintats a la façana principal.

  La planta baixa de l'edifici s'utilitza com a instal·lacions d'un centre hípic.

  L'hostal estava situat a peu de l'antic camí ral de Barcelona a Vic. A causa d'un incendi, fiu reconstruït a principi del segle XX, quan va perdre definitivament el seu ús com a hostal per ser una masia.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Malla (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.