Les Pujades Sant Martí de Centelles

Osona
Sant Pere de Valldeneu
Marge esquerra del camí que porta al Castellar, a 1'5 Km de la casa

Coordenades:

41.73702
2.25453
438008
4620847
08224-26
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII-XVIII
Dolent
cobert per la vegetació
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 005A00149
Anna M. Gómez Bach

Conjunt d'estructures que conformen un mas. El seu estat de conservació és força precari però tot i així es documenten diverses estances organitzades en base una estructura rectangular de dos pisos. No hi ha cap element arquitectònic rellevant. La tècnica constructiva utilitzada es basa en el carreu de pedra local ben escairat i de dimensions mitjanes lligat amb morter o argamassa, sense que es puguin apreciar ni arrebossats ni cap mena d'enrajolat. També es poden observar diverses reformes i reestructuracions del mas a traves de l'observació dels seus paraments amb el tapiat de portes i finestres i l'afegiment del o ampliació de la façana nord del mas.

Situat al costat de l'antic camí cap al gran mas Castellar.

La història d'aquest mas anirà lligada a la domus del Castellar, tant per la seva proximitat geogràfica com per la relació de dependència de les Pujades cap el Castellar. En el fogatge de 1553 com a cap de casa de la parròquia de Valldeneu s'esmenta a Antoni Pujades. Són molt poques les evidències documental referent a aquest mas i per la seva tipologia constructiva es podria parlar d'una construcció d'avançada època moderna. Els segles XVII i XVIII foren un moment de gran auge demogràfic i constructiu, ocupant-se terrenys que fins llavors havien estat considerats erms i construint-se nous masos i masoveries en busca de noves explotacions tant forestals com agrícola-ramaderes. No és d'estranyar que aquest fos el cas de les Pujades, un mas de dimensions mitjanes, situat al costat del camí del Castellar a Sant Pere de Valldeneu i amb unes condicions òptimes per a l'obtenció de recursos naturals. L'hereu del Castellar ens ha permès documentar, per tradició oral, la seva desocupació que hauria tingut lloc a mitjans del segle XIX.

PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.