Les fonts de les Escales Puig-reig

Berguedà
Carrer Major, entre els numeros 19 i 17, 08692-Puig-reig
Entre el Carrer Major i Carrer Verdaguer

Coordenades:

41.9726
1.88038
407235
4647340
08175-366
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Puig-reig
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

A banda i banda de les escales que comuniquen el carrer Major amb el Carrer Verdaguer es va construir, als anys cinquanta del segle XX, un nou esgraonat que s'enlluí amb una plantada de troanes i la instal·lació de dues fonts públiques, adossades als murs de les cases que formen aquets carrer esglaonat. Les fonts, que formen part del mobiliari urbà i serveixen per abastir d'aigua, en principi potable, són de de fetes amb pedra i ciment seguint els models comuns en l'àmbit urbà.