Les Estoses Velles Sant Quintí de Mediona

Alt Penedès
Camí que surt de cal l'Hortolà. Cal travessar la riera i seguir un camí a mà esquerra uns 500 m.

Coordenades:

41.45136
1.66187
388231
4589728
08236-26
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 021A00003
Jordi Piñero

Casa de pagès de petites dimensions. Consta d'un cos residencial més dependències annexes als costats. És de planta quadrada, amb planta baixa més golfes. Es tracta d'una construcció senzilla, de pedra i fang, en la qual sorprèn un conjunt de carreus grossos i perfectament escairats en un angle de la construcció. Una part lateral ha estat reconstruïda modernament amb totxo, però el conjunt ha conservat la tipologia original sense gaires ampliacions.

En un capbreu de l'any 1403 ja s'esmenta el topònim ("una peça de terra a les Tossas"). No sabem si d'aquí se n'ha de deduir que en aquesta època ja existia la casa. Per les seves dimensions no sembla pas un mas d'origen medieval, sinó més aviat una casa dels segles XVII-XVIII.

ARGEMÍ, Xavier; SADURNÍ, M. Teresa; SERRA, Joan: Sant Quintí de Mediona. Sant Quintí de Mediona, 1999, p. 64.