Les Comes Oristà

Osona
Sector nord-est del terme municipal
A 2840 metres per pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 19'500.

Coordenades:

41.98188
2.12528
427537
4648134
08151-132
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A00004
Jordi Compte i Marta Homs

Les Comes es troba situada a l'extrem nord-est del terme municipal d'Oristà, prop de les masies de Campa, la Rovira i la Riera del terme d'Olost. La casa està formada per un volum principal de planta quadrada (10 x 10 metres) destinat a l'habitatge i altres construccions annexes (cort i pallissa) d'ús agropecuari separades de la casa. El volum principal està format per una sola planta, els murs són construïts amb maçoneria de pedra irregular amb cantonades diferenciades de carreus més grans i la teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada a l'oest, està formada per un portal d'accés d'arc rebaixat emmarcat amb brancals i coronament de maó. Protegint el portal hi ha una barbacana, i sota carener s'hi obre una obertura en forma de rombe emmarcada amb maó. Flanquegen el portal dues finestres d'arc rebaixat també amb brancals i coronament maó.
La façana sud presenta, a la part central, una finestra d'arc rebaixat emmarcada amb brancals i coronament de maó.
A la façana est s'hi obren tres finestres ordenades longitudinalment de la mateixa tipologia que les anteriors: emmarcades amb brancals i coronament d'arc rebaixat de maó.
La façana nord presenta un portal un portal d'accés també emmarcat amb brancals i coronament d'arc rebaixat de maó i protegit per una petita barbacana. Al costat esquerre del portal s'hi obre una finestra.