Les Casetes del Roure Begues

  Baix Llobregat
  La Plana del Roure
  250 a l'est del Puig Castellar
  392

  Coordenades:

  41.31965
  1.92672
  410172
  4574798
  08020-52
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVIII
  Dolent
  En procés d'enrunament incipient, envaïda per la vegetació.
  Inexistent
  Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de 2007)
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. cadastral: 08020A02009000
  Josep Anton Pérez

  Masia de dos cossos adossats amb teulada simetria de dues vessants perpendicular a la façana principal. Els paraments són de pedra lligada amb morter i ciment modern. És destacable l'ús de maons en les entrades principals als dos cossos i de les dues úniques finestres amb que compten, col·locats en sardinell per formar un arc rebaixat en el cas de les portes. A la banda de llevant destaca un baluard de parament de pedra, de planta més estreta que els dos cossos principals, amb un gran portal d'arc rebaixat fet igualment de maó. A l'interior d'un dels edificis s'observa l'inici d'un gran arc de maons. L'estat actual de l'edificació no permet una descripció detallada.

  Històricament aquesta havia estat la residència del masover de la masia del Roure.

  PARELLADA, Xavier (2009): "Història dels Masos de Begues". Inèdit