Les Borigues Begues

  Baix Llobregat
  A l'entrada al bosc de les Borigues
  Des de Mas Grau, a 1 km al sud seguint per la pista forestal.
  364

  Coordenades:

  41.311
  1.8942
  407438
  4573872
  08020-433
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Dolent
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. cadastral: 08020A00900004
  Oriol Vilanova

  Edificació de gran senzillesa, utilitzada antigament com a corral. El corral està format per un edifici de planta quadrada, que s'havia utilitzat com a vivenda, de planta baixa i pis, i teulada de teula a un sol vessant. L'interior presenta, però, els trespols completament enrunats així com també la teulada, que conserva únicament el perímetre, del qual s'observen encara les teules.
  A l'interior del mur del costat sud es conserva una escala de pedra amb arrebossat, que comunicava la planta baixa amb el pis superior, així com la porta d'entrada a l'interior de l'edificació, ampla amb arc de maó rebaixat, i la finestra del primer pis, quadrada sense cap mena de decoració. Aquest edifici està adossat al tancat de pedra que conforma el que queda de l'antic corral, també enrunat i envaït per la vegetació. A la cantonada sud-est hi ha un pou circular, també molt envaït per la vegetació. El corral ocupa una superfície aproximada de 305 m2.

  Aquest immoble apareix esmentat al salpàs de 1880, tot i que probablement és d'un incert origen més antic.

  PARELLADA, Xavier (2009): "Història dels Masos de Begues". Inèdit