La Rectoria Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
A la plaça de l'església.
S'arriba fàcilment entrant per la tercera entrada de Sant Cugat des de la N-340

Coordenades:

41.36453
1.75259
395670
4579975
08206-4
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Legal
BCIL segons POUM 28/12/2006
IPA, 2811
Fàcil
Residencial
Privada
Bisbat de Barcelona
Tríade scp

Casa entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues vessants. La façana és molt senzilla, cal destacar els ampits, llindes i brancals de les finestres, que són de pedra tallada. A totes les finestres i a l'arc principal de l'entrada apareixen inscripcions i dates. A les finestres apareixen: 1611 i 1616. A la porta, 1711. A l'interior de l'edifici es poden observar arcs de dovelles de pedra que podrien ser originals de la primera construcció.

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Cugat Sesgarrigues 419-7-7 (279-127). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: desembre 1998.
L'edifici està precatalogat a les NSP de Sant Cugat.

ROSSELLÓ RAVENTÓS, Joan: Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. L'Alt Penedès. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1986