La Font del Rector o del raig Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Martí de Centelles
Davant l'església de Sant Martí de Centelles

Coordenades:

41.76495
2.20411
433844
4623985
08224-74
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
s. XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Sant Martí de Centelles. C/ Estació n.2. 08592. Sant Martí de Centelles.
Anna M. Gómez Bach

Font ubicada en una petita placeta formada per un torrent, rebaixada i arreglada amb dues taules i uns bancs de pedra local de grans dimensions. L'estructura construïda de la font la conforma una construcció rectangular amb funcions de contrafort, de grans dimensions i on s'ubica la petita font al seu interior. Aquesta estructura està formada per un mur construït i un doble banc de pedra a mode de pedrís. Està fet amb carreus de petites dimensions, escassament treballats i disposats a forma de mur de contenció o talús, lligats amb morter. La font es situa en el centre del banc i està formada per una aixeta de metall (actualment tancada) i una petita pica amb una reixa i un canal d'evacuació que actua com a distribuïdor d'aigua. En aquest punt hi ha una placa de ceràmica on es fa referència al Centre Excursionista de Centelles, junt a la data de 1970, moment del seu arranjament.

Font molt concorreguda per excursionistes i caminants de la zona i de les poblacions veïnes. Als anys 70 i 80 era molt comú que la gent anés a buscar aigua a la font, fins que aquesta va ser declarada no potable i actualment aquesta zona ha quedat reduïda a un espai de lleure i esbarjo per als visitants de la parròquia de Sant Martí de Centelles, ubicada a uns 200 m de la font. L'aportació hidrogràfica realitzada per la torrentera que baixa per la Coma del Bosc, havia abastit d'aigua els masos i cases de la zona, com també a la mateixa rectoria de la Coma del Bosc, mentre que l'aigua sobrant era retornada a la riera i utilitzada per a regar els camps de la part més baixa. La moderna canalització i gestió de l'aigua en va fer variar la seva funció principal quedant reduïda a font pública, amb la creació de cisternes.