La Fita Cubelles

Garraf
av. del Terme / Carrer Sant Antoni
A l'est del nucli de Cubelles, just al nord del camí Ral
9

Coordenades:

41.20984
1.68041
389372
4562891
08074-65
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
1850
Bo
Inexistent
Fàcil
Estructural
Pública
Ajuntament de Cubelles
Xavier Esteve i Gràcia

També coneguda com la fita de terme de la Carretera. Es troba ubicada al límit entre els termes municipals de Cubelles i Vilanova i la Geltrú, just al nord de l'antic camí Ral. Es tracta d'un molló troncocònic de maçoneria que mesura uns 2,5 metres d'alçada i 1,40 metres de diàmetre. Una placa de marbre que hi ha col·locada compta amb la següent inscripció: "1850. TERMYNO Y JURYSDYCCYON DE CUBELLAS" [sic.].

La importància de la preservació d'aquests elements queda manifesta a la legislació espanyola a l'article 246 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal (delicte de "usurpación mediante alteración de lindes", conegut tradicionalment com "delito de alteración de lindes, mojones o hitos") on es descriu: "El que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado, será castigado con la pena de multa de tres a dieciocho meses, si la utilidad reportada o pretendida excede de 400 euros". I també a l'article 38 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, on es descriu: "Els ajuntaments tenen l'obligació de vetllar pel manteniment de les fites col·locades".

Després de llargs litigis iniciats els segles XVI-XVII, el 8 de juny de 1850 els municipis de Cubelles i Vilanova i la Geltrú marcaren un límit estable entre ells a partir del Torrent de Santa Maria. Aquest any és el que apareix a la placa de la fita, no obstant les actes d'afitament es durien a terme a partir de 1889.