La Caseta Casserres

  Berguedà
  Vilanova - Riera de Clarà
  Des de la casa de Vilanova surt un camí més estret que porta fins la casa.
  532

  Coordenades:

  42.02106
  1.87132
  406556
  4652731
  08049-131
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVIII
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08048A00500023
  Jordi Montlló Bolart

  Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i pis, en la que l'any 1950 es van aixecar les golfes per fer-les habitables. L'estructura de la masia és de fusta, amb coberta de teula àrab a dues aigües i amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia.
  Els paraments de la planta baixa i la planta primera són de maçoneria, amb grans carreus cantoners, mentre que l'aixecament de la planta segona es va fer amb maó vist. Excepte la façana principal, la resta de parets es troben arrebossades i sense pintar. La porta d'entrada és de rajol d'arc carpanell o nansa de cistell, així com la resta de finestres i balcons amb llindes de rajols. Destaca a les plantes primera i segona, centrada, l'obertura d'una galeria doble amb columna central, feta de rajols.
  Adossat a la façana est, en primer lloc, hi ha, en un estat de conservació millorable, un cobert de planta baixa i pis per usos agrícoles, amb estructura de fusta, coberta de teula àrab i parets de pedra. Davant seu, hi ha un annex cobert i un porxo usat com a magatzem, amb estructura de fusta i teulada àrab. Més a l'est, hi ha el paller de planta baixa amb la mateixa estructura de fusta, teulada de teula i parets de pedra.

  La masia consta en el mapa encarregat pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de
  Catalunya de l'any 1923, amb el nom de "Caseta".

  AJUNTAMENT DE CASSERRES (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Casserres (Berguedà).