La Cabana Puig-reig

Berguedà
Fonollet
Al km 10 de ctra. BV 4131 pista asfaltada en direcció S-W. A cal Tarranquer prendre camí a N-W

Coordenades:

41.99723
1.8273
402875
4650134
08175-228
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modern
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A011000160000HU
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Casa de pagès de dimensions modestes i de volumetria senzilla. És feta amb murs de pedra arrebossats, cosa que no en deixa veure les característiques constructives. La coberta, de teula àrab, és a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. Té obertures petites a les façanes, alguna de les quals encara conserva l'escopidor de pedra. A la façana nord hi ha unes incisions a l'argamassa a imitació de carreus de pedra tant a la cantonera com a les finestres. No té cossos afegits.

La masia es documentada des del 1590 quan fou adquirida per l'hereu del Lledó, Joan Lledó, a Jaume Prat. El 1750 figura com a "Soldevila, àlias La Cabana" en un capbreu de 1750 on es reconeixien els censos que s'han de pagar a l'orde dels Hospitalers.

GALERA, S., OLLER, J., RIERA, M.A. , SERRA, R. (1986). Els Hospitalers al Berguedà a l'època moderna, L'EROL núm, 15.
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 1.07