Jaciment Indústries Àlex
Rubí

  Vallès Occidental
  Camí rural des de can Pòlit cap a la Llana, 08191-RUBÍ
  Emplaçament
  En el pendent d'una terrassa de la riera de Rubí

  Coordenades:

  41.5106
  2.03003
  419056
  4595895
  Número de fitxa
  08184-191
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Ibèric
  Romà
  Estat de conservació
  Regular
  Per la seva pròpia natura de patrimoni que es troba sota terra presenta un alt grau de fragilitat davant els projectes urbanístics, així com un alt grau d'incertesa en la valoració de les restes abans de ser exhumades, ja que la seva configuració pot variar molt en molt poc espai.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC - CA Rubí 19
  Accés
  Difícil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 003A00146
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

  En els suaus turons que hi ha a l'O de la via del tren, al sector N de la riera de Rubí, s'han localitzat fragments de paviment de picadís d'"opus signinum" així com ceràmica comuna, terra sigillata -entre els quals hi ha africana D1 d'inicis del segle IV- (CARTA ARQUEOLÒGICA, 1999; JÀRREGA, 1988; MORO, 1990). Informació oral i localització del jaciment Sr. Francesc Margenat.

  A l'estudi de Moro (1990) apareix referenciat com INDÚSTRIES ALEX, mentre que a la Carta arqueològica (1999) està designat amb el d'INDÚSTRIES PALEX. S'ha cregut convenient donar-li un nom més tradicional davant els canvis de nom o desaparició que poden tenir les empreses.

  F. Margenat ha anat recollint material (MORO, 1990)

  CARTA ARQUEOLÒGICA (1999) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Rubí (Vallès Occidental), Barcelona, Generalitat de Catalunya. JÀRREGA I DOMÍNGUEZ, Ramon (1988) "El poblament tardo-romà a la zona de Rubí". Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí, Núm. 28, p. 375-399. Rubí: Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí. MORO I GARCÍA, Antonio (1990) Catàleg de restes arqueològiques i zones d'interès geològic del terme municipal de Rubí, Rubí, document mecanografiat, Centre d'Estudis Rubinencs - Ajuntament de Rubí. Informació oral i localització del jaciment Sr. Francesc Margenat.