Jaciment de Sant Julià de les Alzinetes
Jorba

  Anoia
  Pla de les Alzinetes.
  Emplaçament
  A llevant del Mas Jordà.
  483

  Coordenades:

  41.60433
  1.52519
  377104
  4606897
  Número de fitxa
  08103 - 98
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Segle
  XII
  Estat de conservació
  Regular
  Les estructures semblen en bon estat, però hi prolifera la vegetació.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Fitxa AA3 Catàleg del POUM.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  7727 Inventari patrimoni arqueològic.
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  000307500CG70F
  Autor de la fitxa
  Xavier Bermúdez (iPAT Serveis Culturals)

  Jaciment arqueològic d’època baix-medieval consistent en un habitatge amb dues estances. Es troba just al lateral sud de la capella de Sant Julià; de fet, la capella s’alça sobre una de les parets del conjunt, de manera que la seva construcció (a finals del segle XV) marca la data final del jaciment.

  Les dues estances es troben a diferent nivell (ja que el terreny té cadència vers al sud), que es resol amb un graó en l’accés de l’una a l’altra. Els murs estan construïts amb carreus desbastats, i s’hi van trobar elements de mobiliari (armaris, en pedra, de secció triangular) , graons i bases dels pilars que sostenien la coberta.

  Els materials arqueològics recuperats (ceràmica, vidre i metalls) van permetre datar el conjunt entre els segles XII-XIV. En aquest context, el jaciment seria un "mansus" medieval, que concorda amb la documentació escrita i podria haver estat l’antecedent del mas proper i de la capella.

  Hi ha materials arqueològics procedents del jaciment dipositats al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l’Anoia, amb el Núm. de referència M-99, així com al Museu d’Arqueologia de Catalunya, seu de Barcelona.

  Un document de 1345 esmenta uns horts vora Sant Julià (de les Alzinetes), en referència a la que deuria ser una capella anterior. L’actual fou erigida per Damià de Rajadell a finals del segle XV, i col·lapsà a mitjan segle XVI.

  El mas proper, les Alzinetes, és també esmentat a la documentació com a Torrenova (1517) i Vilaseca (1569).

  El jaciment fou excavat als anys 1970, quan es va restaurar la capella.

  Castro i Borrós, Pere  (1993): Dates i dades històriques de Jorba. Jorba: Ajuntament de Jorba. p. 190.

  ENRICH i HOJA, Jordi; ENRICH i HOJA, Joan (1975): "Excavación de unos restos medievales en "Sant Julià de les Alzinetes"", Información Arqueológica, núm. 18.