Jaciment de can Tiraïres / Turó del Rossell
Rubí

  Vallès Occidental
  Dalt del turó del Rossell 08191- RUBÍ
  Emplaçament
  En zona peri-urbana

  Coordenades:

  41.50393
  2.04462
  420266
  4595141
  Número de fitxa
  08184-222
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Ibèric
  Romà
  Estat de conservació
  Regular
  Per la seva pròpia natura de patrimoni que es troba sota terra presenta un alt grau de fragilitat davant els projectes urbanístics, així com un alt grau d'incertesa en la valoració de les restes abans de ser exhumades, ja que la seva configuració pot variar molt en molt poc espai.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC - CA Rubí 12
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Rubí, Pça. Pere Aguilera, 1, 08191-RUBÍ
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

  Dalt d'una elevació sobre l'antiga masia de can Tiraïres i del camp de golf es distingeixen les restes d'una fonamentació construïda amb còdols cimentats amb morter que corresponen segurament al mur O d'una estructura soterrada pel costat E. Junt a un marge apareix el forat per a encastar un dollium observant-se encara, l'any 1990, la base de la gerra. S'ha recollit en superfície un fragment de ceràmica campaniana, terra sigillata hispànica i , al sud, abundant material ceràmica d'època ibèrica (CARTA ARQUEOLÒGICA, 1999; MORO, 1990).

  Al febrer de 2002 es va redactar un informe sobre les troballes arqueològiques de la zona de Cant Tiraires des del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

  CARTA ARQUEOLÒGICA (1999) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Rubí (Vallès Occidental), Barcelona, Generalitat de Catalunya. MORO I GARCÍA, Antonio (1990) Catàleg de restes arqueològiques i zones d'interès geològic del terme municipal de Rubí, Rubí, document mecanografiat, Centre d'Estudis Rubinencs - Ajuntament de Rubí.