Jaciment de Cal Peu Curt Casserres

  Berguedà
  Barbats
  Al costat de la casa de Cal Peu Curt
  570

  Coordenades:

  42.021
  1.87148
  406569
  4652724
  08049-21
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Ibèric
  VII-III aC
  Regular
  No s'ha realitzat cap excavació i, per tant, es desconeix l'abast real del jaciment.
  Inexistent
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  08048A00600036
  Jordi Montlló Bolart

  Arrel de la realització del projecte de recerca amb el nom "Evolució del poblament a la Plana Central del Berguedà des de l'època Baix Imperial Romana fins a l'alta Edat Mitjana", Ramon Martí i Josep Camprubí (2000) van fer la troballa superficial de ceràmica ibèrica, amb una cronologia dels segles VII a III aC. La seva ubicació seria a sota o al costat mateix de la casa de cal Peu Curt. El punt geogràfic on es van trobar els materials descarta la hipòtesi que vinguin de turons veïns "per això creiem que l'assentament ibèric ha d'estar sota la casa o a tocar seu".

  Aquest jaciment no consta a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya de la Generalitat, tot i que la memòria del projecte de recerca s'ha entregat i es pot consultar.

  Troballes realitzades en el transcurs del projecte de recerca: Evolució del poblament a la Plana Central del Berguedà des de l'època Baix Imperial Romana fins a l'alta Edat Mitjana. Notícies facilitades per Jaume Bernades, director del Museu de Solsona, als autors de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya.
  Tot i així, no s'ha realitzat cap excavació arqueològica que permeti identificar millor la tipologia del jaciment ni el seu marc cronològic.

  MARTÍ CASTELLÓ, RAMON i CAMPRUBÍ SENSADA, JOSEP (2000). Evolució del poblament a la Plana Central del Berguedà des de l'època Baix Imperial Romana fins a l'alta Edat Mitjana. Memòria de les campanyes de prospecció arqueològica dels anys 1997 i 1998. Memòria núm. 3934. Memòria inèdita. Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca, DGPC.