Horts de la Cova del Toixó Sant Quintí de Mediona

Alt Penedès
Des de cal Llopard, seguint el rec del Moré amunt uns 200 m.

Coordenades:

41.4652
1.65211
387440
4591278
08236-108
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Neolític
Regular
Jaciment superficial
Inexistent
Arqueol.: 104165
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 08121A01500021
Jordi Piñero

Taller de sílex, situat als horts dels voltants del torrent de can Llopard (o de la Rompuda), enfront de la Cova del Toixó. S'hi ha localitzat en superfície una indústria lítica força diferent del taller de les Deus. Es tracta d'una indústria més petita, que s'interpreta com una ocupació esporàdica diferenciada, entorn de la Cova del Toixó (on paradoxalment no s'hi ha documentat cap resta prehistòrica). S'atribueixen a aquest taller unes peces petites, que correspondrien a l'epipaleolític o neolític.

El material recuperat es troba al Museu de Vilafranca del Penedès

Amador Romaní, a començament de segle XX, en dóna les primeres referències al seu "Atlas de Prehistòria". La cronologia del jaciment es situa entre -9000 / -2200 (epipaleolític / neolític).

GIRÓ, Pere: "Museos Arqueológicos no servidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Arqueólogos de Villafranca del Penedés (Barcelona)". Memorias de los Museos Arqueológicos, vol. XVI-XVIII (1955-1957), Madrid, 1960, p. 234.
GIRÓ, Pere: "Notas de arqueología de Cataluña y Baleares: Mediona", a Ampurias, XXIV, 1962, p. 304.
GIRÓ, P.: "Activitats arqueològiques IV. Estacions tallers superficials a la comarca del Penedès", Agrupació Excursionista de Catalunya, Barcelona, març de 1963.
RAURET, A. Mª.: El proceso de la primitiva población del Penedès, Tesi de llicenciatura per la Universitat de Barcelona, 1963, p. 65.
MONTFORT SALIONS, Jorge: Talleres líticos de superficie del Penedès y extensiones. Tesi de llicentciatura per la Universitat de Barcelona, setembre de 1972, pp. 88-108.