Can Llopard Sant Quintí de Mediona

Alt Penedès
Camí que surt darrera el camp de futbol en direcció oest. A 1 Km. aprox s'arriba a can Llopard.

Coordenades:

41.46374
1.65191
387421
4591116
08236-109
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Paleolític
Neolític
Regular
Jaciment superficial
Inexistent
Arqueol.: 104166
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 015A00142
Jordi Piñero

Taller de sílex, situat a 100 metres de can Llopard en direcció nord-oest. En aquest indret s'hi ha recollit material lític dispers que correspon a làmines, gratadors, burins, làmines de dors rebaixat, puntes, percutors, escotadores i ceràmica (potser ibèrica). Pere Giró també hi identifica uns possibles fons de cabana, però molt dubtosos.

Material conservats al Museu de Vilafranca del Penedès

Jaciment descobert per Pere Giró i J.M. Masachs el 12 d'abril de 1956. Té una cronologia que es situa entre -9000 / -3500 (epipaleolític / neolític antic) i -3500 /-2500 (neolític mig-recent).

GIRÓ, Pere: "Museos Arqueológicos no servidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Arqueólogos de Villafranca del Penedés (Barcelona)". Memorias de los Museos Arqueológicos, vol. XVI-XVIII (1955-1957), Madrid, 1960, p. 234.
GIRÓ, Pere: "Notas de arqueología de Cataluña y Baleares: Mediona", a Ampurias, XXIV, 1962, p. 304.
GIRÓ, P.: "Activitats arqueològiques IV. Estacions tallers superficials a la comarca del Penedès", Agrupació Excursionista de Catalunya, Barcelona, març de 1963.
RAURET, A. Mª.: El proceso de la primitiva población del Penedès, Tesi de llicenciatura per la Universitat de Barcelona, 1963, p. 65.
MONTFORT SALIONS, Jorge: Talleres líticos de superficie del Penedès y extensiones. Tesi de llicentciatura per la Universitat de Barcelona, setembre de 1972, pp. 88-108.