Horta de la Sala
Folgueroles

  Osona
  Plaça de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
  Emplaçament
  A la banda de llevant del nucli antic, formant cantonada entre el carrer de la Font de la Sala i la zona d’hortes situada al costat del torrent de Folgueroles
  545 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93749
  2.31931
  443572
  4643060
  Número de fitxa
  08083 - 287
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Modern
  Popular
  Segle
  XVI-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08082A00400058
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Recinte de grans dimensions i planta rectangular situat a la banda de migdia del mas la Sala. L’espai està delimitat per un gran mur d’uns 90 metres de longitud per uns 70 metres d’amplada i uns 2 metres d’alçada aproximada. Està bastit amb pedra sense treballar de diverses mides, lligada amb morter de calç i disposada de forma regular, amb les cantonades embellides amb carreus de pedra ben escairats. Tota l’estructura està coronada per una filada de lloses planes de pedra de forma rectangular. L’accés a l’interior (al marge del propi accés des de l’interior de la masia) està situat a la banda de migdia de la construcció i es fa mitjançant una obertura rectangular que ha estat arranjada modernament amb formigó. En orígen tenia els brancals bastits amb carreus de pedra. L’espai interior està parcel·lat amb petits murs bastits amb pedra, que tenen la funció de separar els diferents conreus que s’hi cultiven. També s’hi localitza la font del Boix de la Sala i una petita bassa de planta rectangular situada al bell mig del recinte.

  Es tracta de l’espai d’horta original de la masia de la Sala, la qual era menada pels masovers. Les primeres dades documentals relacionades amb els horts del mas la Sala són de finals del segle XIV. Durant el primer terç del segle XVIII, l’espai d’hortes del mas fou ampliat vers la banda de migdia amb la contrucció d’una parcel·la anomenada Camp de la Cleda (amb el recinte tancat també) i una altra anomenada l’Horta del Molí (a tocar del torrent). Ambdues parcel·les estaven destinades a l’arrendament i, principalment, destinades a l’autoconsum de la famílies que les tenien arrendades. A finals de la centúria, les ampliacions d’hortes per arrendar continuaren vers el paratge de la font de la Sala (entre el torrent i la part posterior del carrer Major). Durant els segles XIX i XX, les ampliacions continuaren, arribant a ocupar tot l’espai disposat entre la presa de la font Trobada (des d’on es regaven inicialment) i la font del Rector.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 51, 122.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació B.07.

  PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier (2011). “El mas la Sala i la gestió del torrent de Folgueroles”. Estudis d’Història Agrària, n. 23.