Goigs en alabansa de Nostra Senyora de les Neus Sant Quintí de Mediona

Alt Penedès

Coordenades:

41.46204
1.66301
388345
4590913
08236-342
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
1954
XX
Dolent
No es canta
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
P. Barbado. OPC

Goig dedicat a Nostra Senyora de les Neus amb la següent lletra:
Cantem tots ab armonia
¡ó Maria!
ateneu á nostres veus
Mare de Deu de las Neus.
Roma veu molt admirada
la nevada
que en lo temps mes calorós
cubrí com de blancas flors
la Collada:
ahont voliau estar Vos,
per guardarla nit y dia.
A causa de pedregadas
á vegadas
Sant Quintí molt trastornát
ploraba desconsolát
ven trinxadas
las vinyas y sos sembrats;
á qui acudir no sabia.
Desde qu'est Terme os venera
y se esmera
invocantvos per Patrona
mes y mes ell s'aficiona
puig prospera;
de alabansas vos corona,
y respira ab alegria.

El culte i devoció al Roser o a la Mare de Déu del Roser fins a la fi del s. XVI és limitat als convents dominics i a llur àmbit d'acció. Al llarg dels s.XIV i XV hi ha indicis d'aquesta devoció en les mencions de saltiris (nom popular del rosari) i paternòsters (rosaris i collarets, però amb finalitat de comptar les avemaries i els parenostres). L'avançada devocional del Roser i de l'erecció de les confraries i l'existència d'un ofici dedicat a fer rosaris tingué lloc a partir del 1571, quan, amb ocasió de guanyar-se la Batalla de Lepant (1571) la festa del 7 d'octubre, hom cregué que fou per la intervenció de la Mare de Déu.