Goigs del gloriós apòstol Sant Pau Torrelavit

Alt Penedès
213 m

Coordenades:

41.44772
1.72691
393658
4589242
08287-18
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
Bo
Inexistent
Obert
Religiós
Pública
Oriol Vilanova

Himne religiós en lloança de Sant Pau, venerat a l'església de Sant Marçal de Terrassola. La lletra dels goigs és la següent: TORNADA: "siáu nostre amparo i guía, / sant Pau, apóstol sagrat." ."Puig que en alta gerarquía / sóu dignament exâltat / TORNADA.
Quant vos a Damasco foreu / a cristiáns a conquistar, / per lo camí encontrareu / al qui'ns té tots de salvar: / vehent vostra valentía / del caball vos ha llensat; / TORNADA.
Al instant que vos caiguereu, / sens vista vareu quedar, / i sens ella coneguereu / la llum que'us venia a dar: / Senyor, ¿qué voleu que fassa? / al punt li havéu demanat; / TORNADA.
A Ananías lo Senyor / comunicá sa intenció, / manant-li os fes sabedor / seríau vas de elecció: / Y si bé li contradía, / sempre mes vos ha honorat / TORNADA.
Sens tardar, la alegre nova / lo sant deixeble vos porta, / i la vista vos renova / quedant la gent tota absorta: / Alabant allí ab porfía / a Deu que'us ha tant amat; / TORNADA.
Predicant ab gran fervor, / vareu a Roma arribar, / en quan lloc lo emperador / lo cap vos maná llevar: / Y dels sals doná aquell dia, / tres fonts ne han resultat; / TORNADA.
A Jesús vau invocar / sent ja lo cap separat, / per ahont restá molt clar / ser en lo cel col·locat: / Y puig aquí en vos confia, / sempre havéu remediat; / TORNADA.
Puig contra tot mal d'espalma / sóu singular advocat; TORNADA."

El títol original dels goigs és: "Goigs del gloriós apòstol Sant Pau que es venera en la parròquia de Sant Marcial de Torrelavit"

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 332.