Goigs de Sant Julià
Vallcebre

  Berguedà
  Vallcebre
  1125

  Coordenades:

  42.20325
  1.81749
  402379
  4673020
  Número de fitxa
  08293 - 174
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Any
  1878
  Desconegut
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Religiós
  Titularitat
  Pública
  Autoria de la fitxa
  Anna Junyent Traserra

  GOIGS DEL GLORIÓS SAN JULIÁ BISBE I MÁRTIR, que se venera en la sufragànea de Santa María de Vallsebre.
  Puig que, Mártir coronat,/ Eternament sòu ditxòs:/ Siau nostre advocat/ Sant Julià gloriós./ Fòu vostra patria ditxosa/ Toledo, noble ciutat,/ La que fèu mes religiosa/ vostre digne apostolat;/ Puig ab zel y caritat/ Convertiu als pecadors: Siau ect./ Es la palma del martiri/ Que portau en vostra mà/ La victoria del deliri/ Y furor de un vil tirà,/ Que rendir ansiaba en va/ Vostre cor tan valerós: Siau etc./ Sentiau ya aquí en la terra/ Incendis de zel tan grans,/ Que al infern continua guerra/ Feyau, formant nous cristians,/ Redimint vostres germans/ De sòn domini honorós: Siau etc./ Entre torments espantosos/ Continuabau sens temor/ Publicant los amorosos/ Preceptes del bon senyor;/ Per això ab mólt més rigor/ Maltractaren vostre cos: Siau etc./ Agonisant entre penas, / las dolsuras celestials/ Entre llums claras, serenas/ previngueus lo Cel, y tals,/ que poguereu dir que ‘ls mals/ Vos feyan lo més ditxós: Siau etc./ Satisfet lo Dèu del cel/ De una proba tan notoria/ De fe viva y ardent zel/ Vos pujá á la eterna gloria,/ ahont de vostra victoria/ Estau gosant venturós: Siau etc./ Desde allí piadós mirau/ En sos treballs als devots,/ Puntual los consolau, / Com ho publicant sos vots;/ Puig los de Vallcebre tots/ De bon cor claman á Vos: Siau etc./ En aquest temple tenim/ Fixada nostra esperansa,/ Y en tot treball acudim/ Ab segura confiansa;/ Ó San Patró, la bonansa/ Enviaunos piadós: Siau etc./ Puig que en la eterna gloria/ Sóu Mártir tan poderós,/ Contra tot pecat victoria/ Enviaunos piadós.
  V. Gloria et honore coronasti eum Domine.
  R. Et constituisti super opera manum tuarum.
  OREMUS.
  Infinitatem nostram respicere, omnipotens Deus: et quia pondus propiae actionis gravat, beatiJuliani, Martyris tui atque pontificis, intercessio gloriosa nos protegat. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.

  El goig s'ha transcrit segons el document original