Goigs de Sant Esteve Tavèrnoles

Osona
Nucli urbà de Tavèrnoles, església de Sant Esteve
528 m

Coordenades:

41.95204
2.32668
444195
4644671
08275-203
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Obert
Religiós
Pública
Virgínia Cepero González

Els Goigs de Sant Esteve, patró de Tavèrnoles, es canten durant l'ofici religiós que es celebra el dia 3 d'agost, festivitat de la Invenció del cos de Sant Esteve, durant la Festa Major.
La lletra és tal i com segueix:

Per consol de qui os invoquia
ja que sou nostre patró,
vullau en tota ocasió
protegir nostre parròquia.

Impugnant vostre doctrina
la Sinagoga s'alçà
volent ab Vos disputà
aquella gent llibertina
que ós compren i no s'inclina
per més que´n lo cor sels toquia:etc.

Ensenyant-los la veritat
de la santa Religió
rehusa entrà en raó aquell judaisme integrat:
sens que vostra gran bondat
a gratitud los provoquia: etc.

Modelo de santedat
apellidat ple de gracia
dels jueus per la audàcia
os veigereu calumniat;
sent pels rabins decretat
que'l poble allí se convoquia: etc.

Pels que os van apedregar
o gran Esteve pregareu,
i de este modo ensenyareu
als enemics perdonar;
puig que'l fallo en mal obrar
demaneu que se'ls revoquia: etc.

protomàrtir anomenat
són després del Fill de Déu
qui la van guàrdia porteu
en morir per la veritat;
que'n la Fe acrisolat
corregiu qui la equivoquia: etc.

Qui oh gran Sant! a Vos acut
si ab fervor vos sap pregar,
lo remei no lo fa esperar,
sobretot en temps d'aixut;
puig de caritat escut
la donán sens que'ns pertoquia: etc.

Sent la vostra Invenció
propagada per la gràcia
Gamaliel ab sa eficassia
ordenà la exhumació
de vostre cos, protector
de tot aquell que os invoquia: etc.

Ja que imitant al Senyor
lo perdó vau demanar,
pel que os van apedregar
logreu nostra salvació;
dant al Papat protecció
que'n llibertat lo coloquia: etc.

TORNADA
Per consol de qui os invoquia
ja que sou nostre patró,
vullau en tota ocasió
protegir nostre Parròquia.

La lletra dels Goigs de Sant Esteve presenta errors ortogràfics perquè s'han transcrit els de l'any 1887.