Goigs de Sant Esteve Tavèrnoles

  Osona
  Nucli urbà de Tavèrnoles, església de Sant Esteve
  528 m

  Coordenades:

  41.95204
  2.32668
  444195
  4644671
  08275-203
  Patrimoni immaterial
  Música i dansa
  Contemporani
  XIX
  Bo
  Inexistent
  Obert
  Religiós
  Pública
  Virgínia Cepero González

  Els Goigs de Sant Esteve, patró de Tavèrnoles, es canten durant l'ofici religiós que es celebra el dia 3 d'agost, festivitat de la Invenció del cos de Sant Esteve, durant la Festa Major.
  La lletra és tal i com segueix:

  Per consol de qui os invoquia
  ja que sou nostre patró,
  vullau en tota ocasió
  protegir nostre parròquia.

  Impugnant vostre doctrina
  la Sinagoga s'alçà
  volent ab Vos disputà
  aquella gent llibertina
  que ós compren i no s'inclina
  per més que´n lo cor sels toquia:etc.

  Ensenyant-los la veritat
  de la santa Religió
  rehusa entrà en raó aquell judaisme integrat:
  sens que vostra gran bondat
  a gratitud los provoquia: etc.

  Modelo de santedat
  apellidat ple de gracia
  dels jueus per la audàcia
  os veigereu calumniat;
  sent pels rabins decretat
  que'l poble allí se convoquia: etc.

  Pels que os van apedregar
  o gran Esteve pregareu,
  i de este modo ensenyareu
  als enemics perdonar;
  puig que'l fallo en mal obrar
  demaneu que se'ls revoquia: etc.

  protomàrtir anomenat
  són després del Fill de Déu
  qui la van guàrdia porteu
  en morir per la veritat;
  que'n la Fe acrisolat
  corregiu qui la equivoquia: etc.

  Qui oh gran Sant! a Vos acut
  si ab fervor vos sap pregar,
  lo remei no lo fa esperar,
  sobretot en temps d'aixut;
  puig de caritat escut
  la donán sens que'ns pertoquia: etc.

  Sent la vostra Invenció
  propagada per la gràcia
  Gamaliel ab sa eficassia
  ordenà la exhumació
  de vostre cos, protector
  de tot aquell que os invoquia: etc.

  Ja que imitant al Senyor
  lo perdó vau demanar,
  pel que os van apedregar
  logreu nostra salvació;
  dant al Papat protecció
  que'n llibertat lo coloquia: etc.

  TORNADA
  Per consol de qui os invoquia
  ja que sou nostre patró,
  vullau en tota ocasió
  protegir nostre Parròquia.

  La lletra dels Goigs de Sant Esteve presenta errors ortogràfics perquè s'han transcrit els de l'any 1887.