Goigs a Sant Gil de Solanelles Els Prats de Rei

Anoia
Plaça de Cal Font, s/n (08700 Igualada)
A l'arxiu de la Biblioteca Central d'Igualada.
608

Coordenades:

41.70552
1.54159
378661
4618109
08170-139
Patrimoni moble
Objecte
Contemporani
Popular
XX
Bo
Física
Restringit
Científic
Pública
Biblioteca Central d'Igualada. Plaça de Cal Font s/n (08700 Igualada).
Jordina Sales Carbonell

Es tracta d'un full de goigs conservat a la Biblioteca Central d'Igualada, amb el títol: 'Goigs en lloança del Gloriós Sant Gil, abat, patró de Solanelles', d'autoria anònima. És còpia d'un exemplar d'una col·lecció privada. Es tracta d'un text imprès sobre paper a una tinta (negre) i per una sola cara; al revers no s'hi ha practicat cap tipus d'impressió. No conté cap tipus de numeració ni de referència del tiratge. Aquests goigs a Sant Gil es cantaven, i conserven una partitura musical associada.
Presenta la següent estructura compositiva: dins d'una orla consistent en una sanefa a base de motius vegetals de composició lleugera, en primer lloc es presenta el títol dels goigs a la capçalera; a continuació, en una posició centrada, apareix la fotografia d'una imatge de cos sencer de sant Gil amb el seu hàbit d'abat; a continuació es presenta la lletra del goig distribuïda en tres columnes. Després de les tres columnes que contenen el goig pròpiament dit, apareix un 'oremus' catalanitzat de dues línies que ocupen tot l'ample de la orla. Tot i que al final del full es fa constar l'any 1850, el fet que el sant aparegui representat mitjançant una fotografia, la moderna tipografia del text, així com la redacció dels goigs segons la normativa catalana actual, situen la impressió d'aquest full dins el segle XX.

IMATGE 1: Fotografia extreta del blog 'Quin goig de Romànic' (http://goigderomanic.blogspot.com.es/2014/09/sant-gil-de-solanelles.html)

Aquest full de goigs a sant Gil de Solanelles fa referència a la veneració de que era objecte aquest sant a l'església parroquial del petit nucli de cases de Solanelles, dins el terme municipal dels Prats de Rei.
Els goigs són composicions populars de caràcter poètic, en forma de vers, per ésser cantades en actes religiosos (misses solemnes, aplecs, processons), que es van començar a popularitzar a partir dels segles baix-medievals i moderns. En inici els goigs estaven dedicats sobretot a la Mare de Deu, però aviat es van fer extensius també a Crist i als diversos Sants.
El goig més antic conservat a Catalunya ('Ballada dels goigs de Nostra Dona en vulgar català a ball rodó') és del segle XIV i es troba inclós al Llibre Vermell de Montserrat, però es tenen notícies indirectes de que en el segle XIII ja se'n cantaven. Al tractar-se de composicions de caràcter popular, eren bàsicament de transmissió oral i no és fins els segles XVI-XVII que es comencen a publicar massivament, a iniciativa de les respectives parròquies, per ser distribuïts de manera generalitzada entre els fidels. La costum continua encara avui.
Els goigs constitueixen una valuosa font d'informació històrica, etnològica i religiosa, ja que les lletres solen contenir llegendes, referències a festes, episodis històrics, descripcions d'oficis, mencions a edificis religiosos, etc.
Una completa col·lecció de goigs dels Prats de Rei és custodiada actualment a la Biblioteca Central d'Igualada, on en els últims decennis s'ha tingut cura d'efectuar una recopilació sistemàtica dels goigs de la comarca de l'Anoia sota la direcció i iniciativa de M. Teresa Miret i Solé.

-BISBAL SENDRA, M. Antònia; MIRET SOLÉ, M. Teresa; MONCUNILL VIDAL, Conxa (2001): Els goigs a la comarca de l'Anoia, Ed. Fundació Salvador Vives i Casajuana, Barcelona.
-Partitura musical: http://www.rostoll.cat/obaga/Faristol/Goigs/S_Gil_Solanelles&PopularA.p…