Font del Cuscó / Muntanya de la Font del Cuscó Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
A 500 m al SE de la masia de Cal Suriol de Dalt, pel camí de la font del Cuscó
Pel camí de Can Sadurní a Cal Suriol i després pel camí de la font del Cuscó

Coordenades:

41.3436
1.76694
396837
4577634
08206-40
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
Caldria treballar per recuperar de la millor manera possible la vegetació natural. Tot i que actualment el bosc s'ha cremat recenment (estiu del 2000), aquesta hauria de ser la zona verda d'esbarjo per excel·lència del municipi, un cop recuperada.
Legal
BCIL segons POUM 28/12/2006
Fàcil
Social
Privada
Ref. Cad.: 005AR00005
Tríade scp

La font està oberta a una cinglera natural. En forma de cova s'obre directament a la pedra. Està arranjada amb materials moderns, enmig de la paret hi ha el broc per on raja l'aigua. L'aigua cau directament a terra i a través d'un canal petit va a parar a un segon nivell, on hi ha una pila feta de maons que la recull. La zona on s'ubica la font està situada justament a la vessant de la muntanya que rep el mateix nom. Destaquen un conjunt de plataners i la panoràmica de part de la plana del Penedès que s'aprecia des d'allà. També és interessant des del punt de vista natural el camí que arriba a la font, que deixa enrera el paisatge de vinyes de la plana, per endinsar-se en el bosc. Malauradament, aquesta zona es va cremar a l'estiu del 2000, amb la qual cosa actualment presenta un estat deplorable. Malgrat tot, és aquesta l'única àrea que presenta una certa continuïtat de massa forestal important, bàsicament de predomini del pi blanc. A part de l'al·ludit incendi forestal, també és ben present l'impacte que suposa l'obertura de noves línies elèctriques a través d'aquesta vessant de la muntanya.

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Pere Molanta 419-7-8 (279-128). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: maig 1999

CÓRDOBA MARTÍNEZ, Manel. Les fonts del Penedès. Vilafranca del Penedès, 1997