Font del Bac Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Torrent de la font de la Sala
A ponent del nucli urbà, dins del torrent i sota dels contraforts de llevant dels Erms
532m

Coordenades:

42.01413
2.23286
436481
4651630
08215-134
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Ha estat restaurada.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 6720601DG3562S
Adriana Geladó Prat

Font aïllada i reformada situada a la banda de ponent del nucli urbà, al fons d'un gran prat. Consta de dues parts diferenciades, disposades a la banda de ponent del torrent de la font de la Sala. La font pròpiament dita està situada just en el marge del torrent, en un dels repunts de la llera. Està formada per dos graons bastits amb maons i rajola ceràmica, amb un broc metàl·lic encastat per on brolla l'aigua cap a l'interior del torrent. Al seu costat, i anclada també a l'estructura, hi ha una antiga cadena de ferro. L'altra part està situada a uns 4 metres de distància del brollador en direcció oest. Es tracta d'una estructura de planta rectangular, excavada en un dels marges que caracteritzen la zona. Presenta un dipòsit interior amb una longitud aproximada d'1,30 metres, una amplada d'1 metre i una alçada d'uns 0,70 metres. Està cobert amb una volta d'arc de mig punt bastida amb pedra i la pròpia roca natural del terreny. L'accés a aquest dipòsit es fa mitjançant una obertura d'arc rebaixat bastida amb maons disposats a sardinell, amb els brancals bastits amb carreus de pedra escairats, pedra sense treballar i maons. La boca, oberta i sense portella, amida uns 0,50 metres d'amplada per uns 0,70 metres d'amplada.

S'hi accedeix des del carrer que circumvala per la banda oest del nucli urbà, seguint el traçat del torrent de la font de la Sala des de la plaça Pompeu Fabra. A uns 300 metres hi ha una pista de terra a mà esquerra. Cal seguir-la fins a arribar a una gran corba a la dreta. En aquest punt, cal seguir en direcció a ponent fins al fons d'un gran prat on trobarem el torrent i la font.

El clot o torrent de la font de la Sala és un torrent que baixa de la serra de Sobremunt i travessa el parc de la font de la Sala en direcció sud-est fins al nucli urbà, entrant-hi per la plaça Pompeu Fabra. De fet, dins del nucli urbà es denomina torrent de Mitjavila. Nodria a la majoria de les fonts i dolls d'aigua del terme (moltes d'elles actualment desaparegudes), incloent-hi la font del Bac a la que encara alimenta. L'aigua de la font brolla en funció de les pluges. Antigament, la font era molt visitada pels veïns de Sant Hipòlit donada la seva proximitat amb el nucli urbà.

CIRERA, Antoni; VILA, Assumpta (2019). L'aigua a la serra de Sobremunt. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis Voltreganès, p. 56.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 24.