Font de la Plaça Foment Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
Pl. Foment. Disseminat Casesroges

Coordenades:

41.35635
1.74671
395165
4579074
08206-92
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
OPC (Pedro Barbado Mariscal)

És una font molt senzilla amb un boc metàl·lic adossada a la paret i un bloc de pedra amb dues piques incises. El peu està arrebossat de ciment.

La Plaça es coneix com Plaça Foment perquè en aquest punt hi havia la casa del peó de la carretera que al ser nacional depenia del Ministerio de Fomento. Té adossat un pou.