Font de Can Comes i safareigs públics Tiana

Maresme
Carrer Nostra Senyora del Carme, 34

Coordenades:

41.48568
2.26943
439011
4592932
08282-131
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Popular
XIX
Regular
Mostra humitats
Legal
BPU, Nivell C (núm CPAA 81) 17/07/2002
Fàcil
Altres
Pública
Ajuntament de Tiana
Àlvar Sáez Puig

Fins a l'any 1896 aquesta va ser la font més propera al nucli urbà de manera que era una font molt important per les famílies que no disposaven de pou.
El carrer va arribar a conèixer-se com el carrer de la Font i al seu costat es va construir un safareig públic.
L'any 1896 amb la construcció del nou ajuntament es va posar aigua corrent a aquest edifici, però l'any 1910 van construir una font al centre de la plaça de la vila per evitar que els veïns entressin a l'ajuntament a omplir les galledes.
Amb la construcció d'una altra font davant la Sala Giralt es va impulsar a canviar el nom del carrer de la Font per l'actual carrer Verge del Carme.

Algunes cases de Tiana, tenien aigua de pou o de mina, però eren moltes les que no disposaven de subministrament d'aigua i havien d'anar a buscar-la a una font. La més propera al nucli urbà era la Font de can Comas o can Comes i aquesta era el motiu pel qual el carrer era conegut per carrer de la Font. Durant l'any 1910 es va inaugurar la Font de l'Ajuntament i la Font de davant de la Sala Giral (la que avui dia hi ha davant el restaurant l'Avi Mingo). Aquestes dues noves fonts, i el fet que s'anés proveint d'aigua als habitants de Tiana, deixava sense sentit el nom del carrer de la Font. I aquell mateix any 1910 es canvià el nom del carrer de la Font per l'actual carrer de la Verge del Carme. L'avi Salarich, el de la placeta de les pedres i rajoles d'en Pere Salarich, també va aprofitar per posar-hi les seves rajoles a La Font de can Comas, que encara es conserven avui dia. Actualment raja un bon doll d'aigua i a prop hi ha una petita taula rodona de pedra.
Al costat de la Font de Can Comas s'hi van construir els safareigs públics,

A finals del segle XIX el carrer de la Verge del Carme se'l coneixia pel nom de carrer de la Font.
Algunes cases tenien aigua de pou o de mina, però eren moltes les que no disposaven de subministrament d'aigua i havien d'anar a buscar-la a una font. La font més propera al nucli urbà era la de Can Comas, i aquesta era el motiu pel qual el carrer era conegut per carrer de la Font.
Després de la construcció del nou Ajuntament a la plaça de la Vila l'any 1896, se'l va dotar de subministrament d'aigua procedent de la mina de Pau Regordosa, de manera que els veïns de la plaça de la Vila (aleshores plaça de la Constitució) i dels carrers propers entraven a l'Ajuntament amb les seves galledes per proveïr-se d'aigua.
Per tal d'evitar la inconveniència que a totes hores els veïns tinguessin accés a l'Ajuntament, l'any 1910 es va instal·lar una font al centre de la plaça de la Vila per cobrir les necessitats dels veïns de les rodalies.
El mateix any 1910 es va inaugurar la font davant de la Sala Giral (la que avui dia hi ha davant el restaurant l'Avi Mingo). Aquestes dues noves fonts, i el fet que s'anés proveint d'aigua als habitants de Tiana, deixava sense sentit el nom del carrer de la Font. I aquell mateix any 1910 es canvià el nom del carrer de la Font per l'actual Verge del Carme.
L'avi Salarich, el de la placeta de les pedres i rajoles d'en Pere Salarich, també va aprofitar les parets d'aquesta font per posar-hi les seves rajoles, fer-hi una tauleta i posar-hi uns bancs, que encara es conserven avui dia.
Al costat de la font de Can Comas s'hi van construir, també, els safareigs públics, on les dones anaven a rentar la roba, mentre feien petar la xerrada i controlaven els fills que jugaven amb l'aigua i el fang d'allà mateix.
El conjunt d'aquells safareigs i la font encara es conserva actualment.

https://fontsaigua.wordpress.com/2016/12/06/avui-destaquem-la-font-de-c… Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana. Http://www.tiana.cat/coneix-tiana/turisme/itineraris-saludables/la-font-de-can…