Fons documental de l'Arxiu de la Corona d'Aragó Ripollet

Vallès Occidental
Nucli urbà de Barcelona
c/ Almogàvers, 77, Barcelona

Coordenades:

41.49608
2.154
429386
4594174
08180-80
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
XII
Bo
Legal i física
Fàcil
Científic
Pública
Arxiu de la Corona d'Aragó, c/ Almogàvers, 77, Barcelona 08018
J Douet

A l'Arxiu de la Corona d'Aragó es conserven sèries documentals diverses pertanyents a l'administració eclesiàstica i econòmica de Ripollet. Entre les més rellevants destaca el Cartulari del Monestir de Sant Cugat del Vallès. El Cartulari conté la còpia de 1260 documents relatius al monestir de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el més antic és de l'any 904 i el més modern del 1246.

L'Arxiu fou creat pel rei Jaume II, l'any 1318. Ordenà reunir les escriptures del seu patrimoni i de la Cancelleria en un únic departament, situat dins el seu Palau. La continuïtat de l'Arxiu restà assegurada per la seva vinculació a l'administració. Fins al segle XVIII els arxivers foren escrivans reials, que cuidaven l'ingrés dels registres i dels pergamins a l'Arxiu.