Fondal de Borrelleres Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Fondal de Borrelleres.
Vessant est del fondal de Borrelleres, a l'est de la masia de la Sanabra.

Coordenades:

41.29513
1.66351
388101
4572381
08251-65
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Modern
IX-XVIII
Regular
Només hem localitzat els forats a la paret rocallosa, no s'han trobat vestigis materials.
Inexistent
si, CC.AA
Difícil
Altres
Privada
Ref. cad.: 009A00033
Tríade scp

Conjunt de forats i balmes en un espai de 34 metres, al vessant est del cingle calcari del fondal que dóna nom al jaciment. L'envolta una vegetació molt atapeïda i impossible de travessar. Segons la descripció de la CC AA hi ha tres sectors definits: el primer al nord - oest, amb un llarg retall de 8'48 m de llarg i 70 cm de profunditat, a més d'una alçada mitjana de 1'70 m. A banda i banda del retall hi ha una fornícula de 1'5 m d'alçada i d'amplada. Per sobre del retalls hi ha forats circulars i quadrangular. Per sota del retall s'hi ha identificat una sitja excavada a la roca i un altre retall poc profund de 2'70 m de llargada. Al segon sector s'hi va observar un aprofundiment artificial, per sobre una línia clara de quatre forats, segurament per a caps de biga. Dins la balma s'hi localitza un forat quadrangular de 60 x 60 cm. i 35 cm de profunditat, al costat hi ha una sitja doble de 2 m x 1 m i té un mur intern que les divideix. El tercer sector és a l'extrem sud - est, i s'hi ha localitzat dos retalls, un de circular de 1'10 m de diàmetre x 40 cm de profunditat. Al costat hi ha un retall quadrangular que podria tractar-se d'una base de premsa, amb un petit canaló.

Durant l'elaboració de la CCAA, el membre del Grup d'Estudis Rapitencs, Jaume Torrents va informar de l'existència d'aquest indret. El lloc guarda similituds arqueològiques amb jaciments com les balmes de la Penya de l'Àliga dels Monjos, les coves Boveres de Castellet i la Gornal i les balmes de Can Ximet d'Olèrdola.

RIBÉ, G.; CEBRIÀ, A. i SENABRE, M.R. (1990): 'Carta Arqueològica de l'Alt Penedès.' Vilafranca del Penedès.