Fàbrica de cal Carbonell Els Prats de Rei

Anoia
Carrer de la Font, s/n
Al nucli urbà de la vila, en el límit amb la zona d'horts.
602

Coordenades:

41.70559
1.54334
378807
4618114
08170-154
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1926
Bo
Inexistent
Restringit
Altres
Privada
8983011CG188S0001OU
Jordina Sales Carbonell

Es tracta d'un edifici industrial consistent en una antiga fàbrica tèxtil d'estil modernista d'aspecte molt sobri. Consta d'una nau de planta rectangular que mesura aproximadament 30 x 13 metres i té coberta a dues aigües amb ràfec fet de peces ceràmiques col·locades a mode d'escacat. Per tal de salvar el desnivell del carrer, l'estructura es troba parcialment assentada sobre una base feta amb blocs de pedra i formigó.
La façana principal, que es localitza en un dels costats curts de l'edifici, té la porta d'accés a l'extrem septentrional. Aquesta façana mostra una construcció a base de blocs de pedra escairats rectangularment, de mida mitjana i aspecte baixmedieval, que podrien ser reaprofitats d'algun edifici més antic; per altra banda, el parament de la façana llarga o lateral que és visible està feta de filades de totxos i té una filera de grans obertures per tal de facilitar l'entrada de llum natural. Totes les obertures acaben amb un arc rebaixat i estan emmarcades per filades de totxos alternades amb algun bloc de pedra. Les reixes són helicoïdals, igual que una columna feta de totxos que divideix en dos la finestra central més alta de la façana principal.

La indústria tèxtil es documenta a els Prats de Rei com a mínim ja al segle XVIII, i estaria inclosa dins les poblacions productores pertanyents a la vessant segarrenca de la comarca de l'Anoia (Copons, Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Prats de Rei), caracteritzada per una producció de baixa qualitat i amb una comercialització molt restringida als mercats locals i comarcals.
Segons consta en una inscripció ubicada al capdamunt de la façana de l'edifici, la fàbrica de cal Carbonell es va construir l'any 1929, però va deixar de funcionar com a tal fa ja uns anys i actualment acull els magatzems i oficines d'un conegut negoci de roba de la comarca.