Església de Sant Genís de Rocafort
Jorba

  Anoia
  A Sant Genís, a la Plaça de l’Església.
  Emplaçament
  Al sud del nucli i a torcar del Molí de Can Gibert,
  409

  Coordenades:

  41.59661
  1.56358
  380289
  4605986
  Número de fitxa
  08103 - 28
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Romànic
  Modern
  Segle
  XVII, XIII
  Any
  1619
  Estat de conservació
  Bo
  Reformada al segle XVII i a finals del segle XX.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Fitxa A11 del catàleg de béns a protegir del POUM
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  5830 Inventari de patrimoni arquitectònic
  Accés
  Fàcil
  Religiós
  Titularitat
  Privada
  0362507CG8006S0001RJ
  Autor de la fitxa
  Cristina Belmonte - iPAT Serveis Culturals

  Capella de planta rectangular feta amb blocs de pedra carejada col·locats a trencajunts definint filades regulars, tot lligat amb morter de calç i arena. Té una sola nau amb la façana principal orientada a ponent. Aquí trobem una gran porta rectangular amb llinda de pedra on hi ha inscrita la data 1619 vinculada a la gran reforma del segle XVII. Per sobre, hi ha un arc de descarrega de pedra i més amunt hi ha un òcul circular tancat amb un bloc de pedra arenisca treballada amb motius florals.

  A la façana nord hi ha un portal adovellat de pedra, i a la sud s’adossa un cos quadrangular i un contrafort.  A la façana est hi ha una petita finestra, definida per blocs de pedra carejada un d’ells amb un arc de mig punt.

  La coberta és a doble vessant, feta amb teula àrab i respon a una restauració recent, igual que el campanar d’espadanya, que substitueix un antic campanar de torre.

  També coneguda com Sant Genís de Jorba.

  Edifici d'origen romànic, el primer document és del 1137 i també apareix a la documentació  al segle XIII, en concret del 1270. Tanmateix fou completament renovada al segle XVII. La reforma s'inicià el 1619 tal com es desprèn de la llinda de la porta i finalitzà el 1620.

  Tot i la reforma, l'església no tenia permís de donar missa els diumenges i la població s'havia de desplaçar a Jorba. L'any 1665 el bisbe de Vic, Jaume de Copons i de Tamarit concedí una missa els diumenges. La seva funció com a sufragània es constatà l'any 1685, data en la qual el bisbe Pasqual de Vic visità la parròquia de Jorba i féu constar que tenia l'església de Sant Genis com a sufragània.

  Les importants transformacions que ha patit l'edifici, incloent-hi una reforma ja en època contemporània, fa que no tingui cap tret estilístic definit.