Centre Agrícola de Sant Genís
Jorba

  Anoia
  Carrer Carrerada, 20
  Emplaçament
  Al nord del nucli, a la cruïlla entre el C/ Carrerada i de les Moreres
  415,7

  Coordenades:

  41.59738
  1.56406
  380331
  4606071
  Número de fitxa
  08103 - 29
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Reformat recentment
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Jorba
  Autor de la fitxa
  Cristina Belmonte - iPAT Serveis Culturals

  Equipament sociocultural, format per dos cossos de planta rectangular adossats un a l’altre, ambdós d’una única planta, reformats recentment i amb coberta de teula àrab a doble vessant.

  Per les seves característiques es tractaria d’un edifici bastit cap a finals del segle XIX inicis del XX. El cos de ponent, de menors dimensions, està fet amb pedres de mides diverses lligades amb morter i coronat per una barana de pedra, aixecada sobre un estret ràfec de maons, que simula un terrat. A la façana, l’espai ocupat entre la porta d’entrada i la finestra es troba arrebossat amb morter gris. Les obertures són rectangulars i estan coronades amb arcs rebaixats. Aquests estan ressaltats de forma totalment ornamental, amb la curvatura de l’arc i petites impostes fetes de maó adossades al mur.

  El segon cos, és de majors dimensions però conserva la mateixa estètica. A la façana de llevant hi ha dues finestres definides amb morter, una porta i una petita finestra a l’extrem nord amb arc de descarrega de maó a la part superior. Totes són rectangulars i comuniquen a una espècie de corredor obert, tancat per una barana. Per aquesta banda, l’edifici es troba a una cota superior al carrer, i aquet passadís obert ajuda a salvar el desnivell. La façana, completament arrebossada, té dues obertures i esta coronada per un frontó motllurat ondulat coronat en cada un dels vèrtexs amb un pilaret i una bola de pedra.

  Pertany a la xarxa d’equipaments Cívics de Catalunya. També conegut com el “Cafe”.

  Com equipament sociocultural, s’hi desenvolupen diverses activitats municipals. És d’us públic i pretén donar servei a persones i entitats per impulsar activitats de tot tipus, ja siguin socials, culturals, lleure, etc. Promou l’associacionisme i la participació ciutadana. Té una junta i es prenen decisions que afecten al nucli, i s’organitzen i realitzen activitats així com tots els actes de festa major.

  El seu origen segurament està relacionat amb els canvis econòmics, socials i polítics del segle XIX inicis del segle XX, quan s’impulsen tot tipus d’associacionisme cívic.