Entorn de Sant Salvi / Nus d'entrada a Casserres; Projecte nova carretera Eix Llobregat - Ctra. C-16 Casserres

  Berguedà
  Entre el nucli urbà i Santa Maria de l'Antiguitat
  Cruïlla entre la Ctra. BV-4132 ki el carrer de Santa Maria.
  600

  Coordenades:

  42.01495
  1.84316
  404215
  4652083
  08049-19
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Romà
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  III-XVIII
  Regular
  Excavat i desmuntat
  Inexistent
  Si, CCAA 18237
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  varis propietaris
  Jordi Montlló Bolart

  Necròpolis d'inhumació d'època tardo romana i alt medieval localitzada a banda i banda de la ctra. BV-4132, en l'encreuament amb l'entrada del poble pel carrer que porta Can Bernades. En el camp 1 es van documentar 43 tombes. En el camp 2 hi havia 151 tombes, algunes amb més d'un individu. Les tombes que tenien lloses de coberta estaven situades a la zona amb més potència estratigràfica respecte a la zona vegetal. La resta podrien tenir-ne, però no s'han conservat. Hi havia fosses simples rectangulars amb arrodoniment a la capçalera i als peus. Només van aparèixer dos enterraments de clara tipologia tardo romana; els dos eren individus de curta edat. Al costat del camp 2, a la zona del Viver del Batlle es van documentar 6 tombes de tipologia rectangular arrodonida i sense lloses de coberta.
  També es va documentar un possible recinte relacionat amb la necròpolis, del qual se'n conservaven dos murs i un exedra lateral. Els murs no tenien connexió però conservaven el negatiu de la fonamentació. Paral·lelament va aparèixer un cos arquitectònic de planta quadrada a l'exterior i planta semicircular a l'interior que es defineix com exedra lateral. Després de la primera construcció de l'exedra, es va realitzar una ampliació de l'àrea exterior d'aquesta i es va construir un nou mur. A l'àmbit intern dels dos murs, han aparegut una sèrie de tombes. El primer moment de construcció d'aquest espai es dataria durant el període tardo romà i podria tenir una continuïtat cronològica en el període visigòtic i alt medieval. A l'interior, un altre enterrament havia patit una desconnexió anatòmica post mortem.
  En el camp 2 es van localitzar tres sitges força separades entre si.
  També es va documentar un antic camí que es dirigia a la casa de Vilanova,a les afores de la vila de Casserres, segurament dels segles XVIII i XIX.

  Amb motiu de la construcció de la nova carretera C-16 Eix del Llobregat es va realitzar una prospecció superficial i l'elaboració de rases a la zona afectada pel nou traçat d'accés a la nova carretera, tram Gironella-Casserres. Aquestes prospeccions van permetre localitzar un jaciment que es va excavar durant els anys 2006 i 2007 sota la direcció de l'arqueòleg de l'empresa Àtics, Josep Farguell Pallarès.

  AAVV (1991). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. El Berguedà, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.