Els Esperons/murs de contenció del torrent de Batzacs
El Papiol

  Baix Llobregat
  Torrent de Batzacs, a la zona d'horta
  Emplaçament
  A la llera del torrent de Batzacs, a la zona final del seu trajecte abans de la seva desembocadura
  30

  Coordenades:

  41.43288
  1.99876
  416347
  4587296
  Número de fitxa
  08158 - 219
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Obra civil
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XIX
  Any
  a. 1840
  Estat de conservació
  Regular
  En algunes zones del seu traçat es troben en estat de deteriorament
  Protecció
  Legal
  BPU. E04-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
  Accés
  Difícil
  Estructural
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament del Papiol, Avinguda de la Generalitat de Catalunya, 7-9, 08754 El Papiol, Barcelona
  Autor de la fitxa
  Juana María Huélamo Gabaldón

  Murs fets majoritàriament de pedra vermella, que serveixen de canalització i alhora, de contenció de terres dels efectes erosius del torrent. Aquests murs servien i serveixen, en la seva part superior, de camí per anar als horts. Es tracta d'un pas molt estret que conduïa des dels horts cap al poble i a l'inrevès, arribant just davant el pont de ferro.

  Resulten un element singular dins del paisatge del municipi, a la zona més propera del riu Llobregat. Són una bona mostra de construcció tradicional amb la pedra vermella de la zona.
  El poder del torrent de Batzacs, com el de la majoria dels cursos d'aigua irregulars que dibuixen el municipi, i el mateix riu Llobregat, sempre ha estat absolut. Anys rere anys, la gent de la comarca va anar construint terraplens, murs de contenció, rescloses, dics, tanques, reparos i estacades o alarts, o fins i tot van ocupar-se de la plantació d'arbres com els salzes, àlbers o els tamarius, a fi que la turbulència de les aigües no fes malbé la seva font principal de riquesa: l'agricultura.
  El mur i els seus esperons haurien servit de protecció en el cas d'avingudes d'aigua, i també com a contenció de la terra que era aprofitada per la seva fertilitat. Amb molta probabilitat, es va aixecar per a defensar les hortes davant el desbordament del torrent i la seva força, alhora que es feia servir com a camí que comunicava la zona d'horta amb la part baixa del poble.

  Huélamo, JM., et al. (2014) El mur del Rierot, un element del patrimoni cultural de Viladecans. http://centredestudis.gava.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sit…