El Tal·ló Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Miquel Sesperxes
C-1413 costat de la carretera després del trencant del Pou

Coordenades:

41.75119
2.21033
434347
4622453
08224-64
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
s. XIV-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 007A00001
Anna M. Gómez Bach

Edifici aïllat de planta rectangular organitzat en baixos, dos pisos i golfes en base dos cossos articulats adossats. Les estructures visibles del mas pertanyen a un gran establiment agrícola-ramader. La tècnica constructiva utilitzada es basa en la pedra local lligada amb argamassa i enguixat a sobre. La coberta es realitza mitjançant una teulada a doble vessant i es documenta una galeria i diverses dependències annexes afegides.
A la façana principal hi ha una porta d'arc de mig punt, adovellada, i dues finestres rectangulars A la façana oest es troba adossat un segon cos organitzat en planta i pis en base quatre obertures per pis. La casa va tenir moltes reformes, les més destacades al llarg del segle XX, quan va ser adequada com a residència.

Tot i que la construcció d'aquest mas no es pot precisar amb exactitud en el temps, Mn Pladevall la situa amb anterioritat al segle XIV. La primera referència documental sobre el mateix la tenim en el fogatge de 1553 amb la figura de Joan Tal·ló. A partir d'aquest moment i durant l'època moderna aquest mas desenvoluparà una doble tasca: l'agrícola-ramadera i la de control de l'antic camí del Vallés cap a la Plana de Vic per Caldes de Montbui.

PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a AUSA, n. XVIII. p. 357-372.
PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.