El Soler
Malla

  Osona
  Camí del Soler
  Emplaçament
  S'hi accedeix des del camí ral, pel camí que hi ha després de la teuleria de l'Albanell

  Coordenades:

  41.90362
  2.25966
  438594
  4639340
  Número de fitxa
  08111 - 50
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Regular
  La coberta i l'interior presenten desperfectes.
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  000407800DG33H0001TS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  El Soler és una masia del segle XVIII que va ser reformada durant el segle XIX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures, totes elles d'arc pla arrebossat. El portal d'accés té la llinda de fusta, sobre la qual hi ha el finestral central amb sortida a un balcó de baranes forjades. Les façanes de ponent i tramuntana presenten poques obertures, totes d'arc pla arrebossat. El revestiment exterior es manté arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb cabirons. L'any 1967 es va adossar un habitatge nou a la façana de llevant que comunica amb el primer.

  La primera referència documental al mas l'hem trobat al segle XVIII, quan era coneguda com a Casa Roja o Africa. En aquest moment hi residia el bracer Segimon Riera i la seva família. A mitjans del segle XX Josepa Codinachs la va vendre a Joan Soler i Alier, motiu pel qual la casa es coneix com el Soler.

  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.