El Sitjar L'Esquirol

Osona
L'Esquirol
Pel camí que surt a mà esquerra just després del pk 14 de la carretera C-153.
585 m

Coordenades:

42.03428
2.34887
446104
4653787
08254-74
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 35428.
Fàcil
Residencial
Privada
000711800DG45D0001FF
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és de teula àrab, a dues aigües, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a migdia.
Les obertures són de disposició regular.
Els murs són de pedra lligada amb morter de calç, arrebossats.
Presenta cossos annexos independents: la pallissa, el corral (amb l'any "1690" inscrit a la llinda d'una de les finestres) i l'antic mas Camp-ça-font.

Element inclòs al Catàleg de masies i cases rurals del POUM 2008: M89.

El nom de la masia prové de les sitges per guardar el blat.
A tocar de la casa hi ha la petita pagesia del mas Camp-ça-font, que es troba esmentada en documents del segle XIV.

FENOY, E.; PANADÈS,J. (2007). Catàleg de masies i cases rurals. Inventari d'edificacions en sòl no urbanitzable. POUM. L'Esquirol: Ajuntament de L'Esquirol.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1992). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (L'Esquirol).
PARÉS i GANYET, Q. (1976) La Despoblació rural i les masies del Collsacabra: seguit de divisió de la comarca en zones relació de cases de pagès i altres dades. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, p. 198 i 242.