El Pla Oristà

Osona
Sector oest del terme municipal
A 400 metres per pista forestal de la carretera B-433, punt quilomètric 11'800

Coordenades:

41.93794
2.05237
421443
4643320
08151-53
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23263
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 012A00015
Jordi Compte i Marta Homs

El Pla és una masia situada en un altiplà elevat a mig camí entre els nuclis d'Oristà i la Torre d'Oristà.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal i diverses estructures adossades a l'est. El volum principal, de planta baixa, primer pis i golfes, està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra arrebossats completament, deixant només a la vista els emmarcaments de pedra treballada d'algunes obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud-est, presenta, a nivell de planta baixa, una finestra apaïsada emmarcada amb monòlits de pedra treballada i un portal d'arc de mig punt emmarcat amb dovelles de petites dimensions. Al primer pis hi ha quatre balcons, dos de reformats, un emmarcat amb pedra bisellada i un al centre, situat just sobre el portal adovellat, emmarcat amb pedra motllurada profusament, amb la llinda decorada amb arc de cortina, sota el qual hi ha el relleu d'un cara rodona i barbuda. A les golfes hi ha tres obertures rodones que coincideixen amb tres dels quatre balcons del primer pis.
A la façana nord-est hi ha adossada una estructura de dos nivells on antigament hi havia la premsa i dues tines de vi. A la resta de la façana s'observen tres obertures reformades i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat.
La façana nord-oest té adossades diverses estructures d'ús agropecuari a la part esquerra, al costat de les quals hi ha una porta que dóna accés a tot el conjunt, emmarcada amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta. A la part central hi ha adossat un volum modern amb diverses obertures disposades irregularment entre les que en destaca una d'arc rebaixat.
La façana sud-oest mostra, sense cap discontinuïtat visible, el volum principal i el cos adossat al nord-oest junts. Hi ha diverses obertures disposades irregularment, sense que s'apreciï cap element de pedra. En destaca una galeria a l'extrem esquerra formada per dues obertures d'arc de mig punt.
Al voltant de l'edifici hi ha diverses estructures amb interès, com la pallissa, formada amb grans pilars de pedra treballada o el pou, bastit completament amb pedra.

El Pla apareix documentat en el fogatge de 1553 fet per Pere Espinal, del mas Vilasendre, on es reflectien els principals caps de cases, entre els quals es hi ha Antonio Quintana del Pla. L'edificació actual és probablement una construcció del segle XVIII ampliada i reformada posteriorment.

IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.