El Peleí Muntanyola

Osona
El Castell de Muntanyola
Sobre el mas la Roca s/n. Trencant senyalitzat a BV-4317. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.8887
2.16076
430375
4637759
08129-60
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Popular
XIV-XVIII
Dolent
Coberta d'abundant vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 002A00007
Anna M. Gómez Bach

Edifici civil que forma un mas de planta rectangular allargada a est i oest. La façana principal es troba orientada al sud. Aquest edifici està format per una planta i pis i es troba assentada directament sobre la roca natural. Ha perdut la coberta i bona part de l'estructura interior, així com bona part de les cantoneres i parets exteriors. La tècnica constructiva utilitzada es centra en l'ús de pedra basta calcària de gresos vermells, unida amb morter de calç i amb obertures de pedra picada senzilla, com a únic element ornamental. La coberta de la casa hauria estat a una sola vessant feta amb bigues, llates, rajolet, teula aràbiga i petits ràfecs de fusta. La façana oest és cega, ja que està completament adossada al mur est del mas, mentre que la façana est presenta un petit cos cobert a una sola vessant adossat a la planta, i una finestra de factura senzilla al primer pis.

La construcció d'aquest mas s'ha d'associar a l'important moment demogràfic que va tenir lloc al segle XIV. Aquest augment de la població propicià l'aparició de noves petites explotacions agricola-ramaderes materialitzades en modestos masos. La tècnica constructiva de l'edifici tampoc permet fer gaires consideracions, a causa del seu mal estat de conservació. La fàbrica podria remuntar-se a la Baixa Edat Mitjana avançada, però va ser sense cap mena de dubte durant l'Edat Moderna que aquest petit mas va arribar a presentar una ocupació permanent. El fet d'estar habitat fins al segle XIX ha propiciat nombroses reparacions, la més significativa de les quals s'ha realitzat durant la segona meitat del segle XX, amb l'afegiment d'un cos quadrangular adossat a la façana sud i els grans annexes ramaders.

PLADELASALA, J. (1953). "La parròquia de Muntanyola" a Ausa vol 1, n.4. Vic: 153-157.