El Pèlags Oristà

Osona
Sector oest del terme municipal
A 1000 metres per pista forestal de la carretera B-433, punt quilomètric 13'200

Coordenades:

41.94838
2.03506
420021
4644495
08151-67
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Regular
L'edifici s'ha anat ampliant modernament tapant, en part, el volum original de l'edifici.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 011A00022
Jordi Compte i Marta Homs

El Pèlags es troba situada al nord-est del Raval de Sant Feliu i al sud de la Farigola. Es tracta d'una casa de planta rectangular format per un volum amb diversos cossos adossats i un esglaonat d'ampliacions a la banda nord, fruit de les modificacions al llarg dels anys. Consta de plana baixa, un pis i golfes sota teulada. El cos original, construït amb murs de maçoneria de pedra irregular parcialment arrebossats sembla ser el central, el qual es troba flanquejat per ampliacions a cada costat parcialment bastits amb obra. El cos de la dreta presenta un nivell més alt que la resta construït amb obra.
La façana principal, orientada al sud, presenta un portal emmarcat amb brancals i llinda de pedra treballada amb unes marques a la llinda, parcialment erosionades: T + I. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb ampit, brancals i llinda de pedra bisellada, i a les golfes una finestra de menors dimensions amb ampit i emmarcada amb monòlits de pedra motllurada. La resta de les obertures de la façana són modernes o reformades. A nivell de planta baixa hi ha un cobert sustentat amb pilars de fusta.
La façana nord presenta dues finestres a la planta baixa emmarcades amb monòlits de pedra treballada, la de l'esquerra amb ampit de pedra. Una finestra al primer pis emmarcada amb pedra bisellada i una finestra a les golfes emmarcada amb monòlits de pedra treballada.

La tercera imatge s'ha extret del fons fotogràfic municipal d'Oristà.

Tot i no estar documentada, el Pèlags és probablement una construcció del segle XIX, amb reformes i ampliacions al llarg del segle XX.